civa-toppbilde-med
loader

Fyll ut skjema og vi tar kontakt med deg så fort som mulig

Sammensetning

FR4 inneholder 7-8 % brom som tetrabrombisfenol A (TBBA)
Hvis et mønsterkort har tinn/bly som overflatebelegg inneholder mønsterkortet bly.
FR4 inneholder ikke antimontrioksyd, asbest, cadmium eller kvikksølv
FR4 inneholder ikke klorerte forbindelser eller isocyanater.
FR 4 inneholder ikke ozon nedbrytende stoffer.
FR4 inneholder ikke Polybromert Biphenyle (CAS Nr.: 13654-09-6) eller Polybromert Diphenylether (CAS nr.: 1163-19-3)


Skriv ut
loader